CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Varitional Nodal-Diffusion Approximations

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik) ; Djorde Tomasevic
Transaction of American Nuclear Society p. 171-173. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-10. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103251

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur