CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Convergence analysis of some numerical methods for neutron transport and Vlasov equations

Mohammad Asadzadeh (Matematiska institutionen)
Göteborg : University of Gothenburg, 1986.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Convergence analysis, Neutron transport equation, Vlasov-Poisson equation, Finite element methods, Quadrature rule, Streamline-Diffusion method, Discontinuous Galerkin methodDenna post skapades 2009-12-10. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103250

 

Institutioner (Chalmers)

Matematiska institutionen (1900-1987)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1986-12-17
Tid: 10:15
Lokal: A1
Opponent: Professor Juhani Pitkäranta, Helsinki University of Technology

Ingår i serie

Dissertation - Chalmers University of Technology, Department of Sanitary Engineering Dissertation / 7