CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

L1 -convergence of the discrete ordinates for the neutron transport equation in an infinite cylindrical domain

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik)
Nuclear Science and Engineering Vol. 112 (1992), p. 383-381.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-10. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103242

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur