CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A review of the one-speed neutron Transport Approximation

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik)
Proceeding of 25eme Congress National D'analyse Numerique p. T1-T4. (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-10. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103240

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur