CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacitance Measurements and Tree Length Estimation during Electrical Treeing in Sub-Picofarad Samples

Björn Sonerud (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Tord Bengtsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Jörgen Blennow (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Susanne Nilsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation (1070-9878). Vol. 16 (2009), 6, p. 1707-9.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-10. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 103227

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur