CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of the characteristic impedance of a ridge Gap waveguide

E. Alfonso ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; A. Valero-Nogueira ; Mariano Baquero
IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, Charleston, USA, June 1-5, 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-09.
CPL Pubid: 103224

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur