CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative ridge gap waveguide design using a mushroom-type EBG surface

Eva Rajo-Iglesias (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; E. Alfonso ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE AP-S International Symposium on Antennas and Propagation, Charleston, USA, June 1-5, 2009 (15223965). (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-09. Senast ändrad 2017-11-15.
CPL Pubid: 103223

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur