CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mode densities in rectangular, cylindrical and spherical cavities in application to the reverberation chamber

Yogesh B. Karandikar (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Daniel Nyberg ; Nima Jamaly (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility (0018-9375). Vol. 51 (2009), 4, p. 1044-1046.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-09. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 103220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Spatial Characterization of Multi-element Antennas