CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

$L_2$-error estimates for the discrete ordinates method for three-dimensional neutron transport

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik)
Transport Theory and Statistical Physics Vol. 17 (1988), 1, p. 1-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: 3D Neutron transport, Discrtete ordinates, Optimal convergence ratesDenna post skapades 2009-12-09. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur