CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical approximations for isotropic neutron transport equation

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik)
Discrete kinetic theory, lattice gas dynamics and foundations of hydrodynamics (Torino, 1988) p. 6-16. (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-09. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103215

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur