CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Streamline diffusion methods for the Vlasov-Poisson equation

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematik)
RAIRO Modélisation Mathématique et Analyse Numérique (0764-583X ). Vol. 24 (1990), 2, p. 177-196.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Streamline diffusion, Discontinuous Galerkin, Vlasov-Poisson equation, Convergence analysisDenna post skapades 2009-12-09. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 103214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur