CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the Winter Simulation Conference

Manuel Rosetti ; Ray Hill ; Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Ann Dunkin ; Ricki Ingalls
(2009)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: SimulationDenna post skapades 2009-12-09. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 103121