CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discrete Event Simulation to Generate Requirements Specification for Sustainable Manufacturing Systems Design

Björn Johansson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Mahesh Mani ; Anders Skoogh (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Swee Leong
Proceedings of PerMIS'09 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-09. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 103115

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur