CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Out-of-Round Railway Wheels - a Study of Wheel Polygonalization through Simulation of Three-Dimensional Wheel-Rail Interaction and Wear

Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Clas Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Vehicle System Dynamics Vol. 43 (2005), 8, p. 539-559.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10302

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur