CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of Rail Corrugation Generated by Three-Dimensional Wheel-Rail Interaction

Clas Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wear Vol. 257 (2004), 3-4, p. 423-434.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: rail corrugation, train-track interaction, railhead wear, profile developmentDenna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 10301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur