CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Train-Track Interaction and Mechanisms of Irregular Wear on Wheel and Rail Surfaces

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Roger Lundén (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Tore Vernersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Vehicle System Dynamics Vol. 40 (2003), 1-3, p. 3-54.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10300

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur