CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Out-of-Round Railway Wheels - a Literature Survey

Jens C. O. Nielsen (Institutionen för hållfasthetslära) ; Anders Johansson (Institutionen för hållfasthetslära)
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part F: Journal of Rail and Rapid Transit Vol. 214 (2000), F2, p. 79-91.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: railway wheel out-of-roundness, polygonalization, wheel/rail impact load detectors, removal criteriaDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 10298

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur