CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Diesel Engine Combustion Phasing from Crankshaft Torque Data

Mikael Thor (Institutionen för signaler och system, Reglerteknik) ; Ingemar Andersson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
2009 IFAC Workshop on Engine and Powertrain Control, Simulation and Modeling, Paris, France (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102854

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Reglerteknik (2005-2017)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur