CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low-noise 6-8 GHz receiver

J. D. Pandian ; L. Baker ; G. Cortes ; P. F. Goldsmith ; A. A. Deshpande ; R. Ganesan ; J. Hagen ; L. Locke ; Niklas Wadefalk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; S. Weinreb
Ieee Microwave Magazine (1527-3342). Vol. 7 (2006), 6, p. 74-84.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-04.
CPL Pubid: 102850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur