CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

WCDMA radio-over-fibre transmission experiment using singlemode VCSEL and multimode fibre

K. A. Persson ; C. Carlsson ; A. Alping ; Åsa Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Peter Modh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; A. Larsson
Electronics Letters (00135194 ). Vol. 42 (2006), 6, p. 372-374.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A high-performance singlemode VCSEL developed for analogue applications has been evaluated for use in a radio-over-fibre link for WCDMA in-building distributed antenna systems. The experiment showed penalty-free transmission over a wide range of input RF powers. The ACLR limited the downlink input RF power to less than -13dBm.Denna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 102841

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur