CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Toeplitz and Hankel operators and Dixmier traces on the unit ball of Cn

M. Englis ; K. Guo ; Genkai Zhang (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Proceedings of the American Mathematical Society (0002-9939). Vol. 137 (2009), 11, p. 3669-3678.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We compute the Dixmier trace of pseudo-Toeplitz operators on the Fock space. As an application we find a formula for the Dixmier trace of the product of commutators of Toeplitz operators on the Hardy and weighted Bergman spaces on the unit ball of ℂd. This generalizes an earlier work of Helton-Howe for the usual trace of the anti-symmetrization of Toeplitz operators.

Nyckelord: Boundary CR operators; Dixmier trace; Hankel operators; Invariant Banach spaces; Macaev classes; Pseudo-differential operators; Pseudo-Toeplitz operators; Schatten- von Neumann classes; Toeplitz operators; TraceDenna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2016-07-12.
CPL Pubid: 102827

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur