CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An optimal monitoring program for obtaining voltage sag system indexes

Gabriel Olguin (Institutionen för energi och miljö) ; F. Vuinovich ; M. H. J. Bollen
IEEE Transactions on Power Systems (08858950). Vol. 21 (2006), 1, p. 378-384.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This paper presents a meter placement method for voltage sags monitoring in large transmission systems. An integer programming-based modeling is proposed for choosing the locations of power quality meters. A branch-and-bound-type algorithm is used to solve the optimization problem. A large transmission network is used to validate the method. Stochastic assessment of voltage sags is applied to the test network to obtain simulated monitoring results. Voltage sags system indexes are calculated from monitoring programs designed according to the optimization method. Comparisons with the system indexes obtained from a full monitoring program show the applicability of the method.



Denna post skapades 2009-12-04.
CPL Pubid: 102816

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur