CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An opportunistic maintenance optimization model for shaft seals in feed-water pump systems in nuclear power plants

Julia Nilsson ; Michael Patriksson (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Ann-Brith Strömberg (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Adam Wojciechowski (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Lina Bertling (Chalmers EnergiCentrum (CEC) ; Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
Proceedings of IEEE PowerTech 2009 conference, 28 June - 2 July 2009, Bucharest, Romania (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: nuclear power, maintenance optimization,Denna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 102807

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)
Chalmers EnergiCentrum (CEC)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur