CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Layout Exploration of Geometrically Accurate Arithmetic Circuits

Kasyab P. Subramaniyan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Emil Axelsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of IEEE International Conference of Electronics, Circuits and Systems (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 102797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


On DFM Considerations and Assessment for Nanometer SoCs