CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Custom Layout Strategy for Rectangle-Shaped Log-Depth Multiplier Reduction Tree

Patrik Kimfors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Niklas Broman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Andreas Haraldsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kasyab P. Subramaniyan (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Henrik Eriksson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of IEEE International Conference of Electronics, Circuits and Systems (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 102795

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur