CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nationalekonomin - läran om incitament

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Svenska Matematikersamfundets Medlemsutskick Vol. 2009 (2009), 15 oktober,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-12-04.
CPL Pubid: 102766

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur