CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulating a Cavitating Propeller in Wake Flow

Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
11th Numerical Towing Tank Symposium (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur