CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Simulations of Unsteady Cavitation Using OpenFOAM

Nai Xian Lu (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik) ; Rickard Bensow (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
12th Numerical Towing Tank Symposium (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-12-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Hydromekanik (2005-2011)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur