CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ekonomer på villovägar

Klas Eklund ; Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper ; Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Markku Rummukainen
Ekonomisk Debatt Vol. 2009 (2009), 6, p. 76-84.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2012-04-12.
CPL Pubid: 102728

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Klimatforskning

Chalmers infrastruktur