CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Om missbruket av statistik

Olle Häggström (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Axess Vol. 2009 (2009), 4,
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-12-03.
CPL Pubid: 102726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematisk statistik

Chalmers infrastruktur