CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Speed Craft Command and Control - A Preliminary model

Trevor Dobbins ; Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Julie Stark
Human Factors and Ergonomic Society, European Chapter Vol. 14-16 October 2009 Linköping (2009),
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2010-10-01.
CPL Pubid: 102716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur