CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of heat treatment on the strain hardening behaviour of an Al-Zn-Mg alloy

Magnus Hörnqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi ; Extern) ; Birger Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi)
International Journal of Materials Research (1862-5282). Vol. 100 (2009), 11, p. 1574 - 1581.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Strain hardening, Work hardening, Precipitation hardening, Aluminium alloys, Al-Zn-MgDenna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 102711

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Materialteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur