CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Salivary cortisol response to acute stress and its relation to psychological factors in women with chronic trapezius myalgia - A pilote study

Anna Sjörs ; Britt Larsson ; Björn Karlsson ; Kai Österberg ; Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Björn Gerdle
Psychoneuroendocrinology (0306-4530). Vol. 35 (2010), 5, p. 674-685.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2011-10-31.
CPL Pubid: 102704

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Fysiologi
Kemi

Chalmers infrastruktur