CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physiological responses to low-force work and psychological stress in women with chronic trapezius myalgia

Anna Sjörs ; Britt Larsson ; Joakim Dahlman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet) ; Torbjörn Falkmer ; Björn Gerdle
BMC Musculoskeletal disorders (1471-2474). Vol. 10 (2009), 63, p. 1-16.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 102700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Fartygs arbetsmiljö och säkerhet (2007-2011)

Ämnesområden

Fysiologi

Chalmers infrastruktur