CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The cinematic mode of organizing: Media and the problem of attention in organization theory

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Information and organization (1471-7727). 19, p. 47-58. (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 102679

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur