CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The production of informational objects in innovation work: Pharmaceutical reason and the individuation of illnesses

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Ephemera (2052-1499). 9 (1), p. 26-43. (2009)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 102677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur