CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The concept of interessement: The story of a power-split technology for hybrid electric vehicles

Hans Pohl ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Maria Elmquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik)
International journal of innovation management (1363-9196). Vol. 13 (2009), 1, p. 47-64.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 102675

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Radical Innovation: Management and policy for electric and hybrid electric vehicle development