CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The social embedding of management control in knowledge intensive firms

Mats Edenius ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Journal of human resource costing & accounting (1401-338X). Vol. 13 (2009), 1, p. 9-28.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 102672

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur