CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of cationized barley husk xylan on kraft pulp fibres: influence of degree of cationization on adsorption characteristics

Tobias Köhnke (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi) ; Harald Brelid (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Gunnar Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
Cellulose (0969-0239). Vol. 16 (2009), 6, p. 1109-1121.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 102667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adsorption of xylans on cellulosic fibres -Influence of xylan composition on adsorption characteristics and kraft pulp properties