CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Institution, prerogative, and predicament: On reading in the age of "faddishness"

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Scandinavian journal of management (0956-5221). Vol. 25 (2009), 3, p. 340-345.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 102665

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur