CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handbook of research on knowledge-intensive organization

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
New media and knowledge work, Hershey PA: Information science publications (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-12-03. Senast ändrad 2009-12-03.
CPL Pubid: 102660

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur