CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byråkrati: Teoretiker, kritiker och försvarare

Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Malmö : Liber förlag, 2009. ISBN: 9147089164.
[Bok]


Denna post skapades 2009-12-03.
CPL Pubid: 102659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur