CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Types of interaction among academic and industry partners in boundary spanning research efforts

Frida Lind (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Alexander Styhre (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management)
Företagsekonomisk ämneskonferens, FEKIS, Handelshögskolan i Stockholm, 11-12 november (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-02. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 102632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur