CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Agile Microwave Dielectrics: Are there Other Alternatives to BaxSr1-xTiO3

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Proc. Workshop Tunable RF-Components and Modules for Wireless Communication: Materials and Packaging, WFMO2 (EuMC/EuWiT), EuMC2009, Rome 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102606

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronik
Funktionella material

Chalmers infrastruktur