CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Composition dependent tunable microwave properties of thin BaxSr1-xTiO3 films

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
E-MRS 2009 Symposium G (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Ferroelectric, microwave, tunableDenna post skapades 2009-12-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur