CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The potential of multiferroics for GHz and THz applications

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
2009 pacific Rim electroceramics conference (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-12-02. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 102602

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur