CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of Conductor Losses in Capacitors with Rectangular and Circular Plates

Anatoli Deleniv (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering (1096-4290). Vol. 19 (2009), 2, p. 170-176.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: capacitor, lossesDenna post skapades 2009-12-02. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 102597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur