CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biologisk mångfald på Chalmers

Verklighet och vision

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2009. - 4 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

Chalmers har hållbar utveckling som vision och måste visa upp en trovärdig profil via bl a miljöcertifiering. Det mest uppenbara problemet är då bristande inhemsk biologisk mångfald på Chalmersområdet. Denna rapport belyser nuläget och möjligheter till positiva förändringar.

Nyckelord: miljöcertifiering, miljöprofil, grönområden, ekologi, biotoper, flora, fauna, buskar, bär, blommor


Rapporten har sammanställts efter kontakt från och diskussion med Chalmers miljösamordnare Jenny Forshufvud. Värdefulla synpunkter har getts av Olle Ramnäs från Chalmers och Staffan Wall från Göteborgs Universitet.Denna post skapades 2009-12-01. Senast ändrad 2009-12-07.
CPL Pubid: 102566

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Växt- och skogsskydd

Chalmers infrastruktur