CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The C*-algebras of the Heisenberg Group and of thread-like Lie groups

Jean Ludwig ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2009)
[Preprint]

arXiv:0904.3400Denna post skapades 2009-12-01.
CPL Pubid: 102520

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur