CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fixed points of holomorphic transformations of operator balls

M.I. Ostrovskii ; Victor Shulman ; Lyudmila Turowska (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS (0033-5606 ). Vol. 62 (2011), 1, p. 173-187 .
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

arXiv:0902.1784Denna post skapades 2009-12-01. Senast ändrad 2011-03-31.
CPL Pubid: 102519

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur